آخرین اخبار
ثبت نام سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات، لوازم خانه و آشپزخانه مدرن آغاز شد.
26 تا 29 مرداد ماه 1395
ساعت بازدید 15 تا 21
اصفهان- پل شهرستان- محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی
ثبت نام از طریق وب سایت www.isfahankitchen.ir
تلفن تماس : 09129364100
فرم شرایط و مقررات نمایشگاه
فرم ثبت نام در نمایشگاه
قیمت تبلیغات در کتاب نمایشگاه