برگزاری نمایشگاهها
مدیریت در برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزیینی نمایشگاه بین المللی اصفهان
مدیریت در برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغ های تزیینی نمایشگاه بین المللی اصفهان
مدیریت در برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کف پوش نمایشگاه بین المللی اصفهان
مدیریت در برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ، موکت و کف پوش نمایشگاه بین المللی اصفهان
مدیریت در برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت ، دوچرخه ، اسکوتر، اسکیت، تجهیزات و لوازم وابسته نمایشگاه بین المللی اصفهان
همکاری در برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و لوازم خانه و آشپزخانه مدرن نمایشگاه بین المللی اصفهان